ชมคลิปวีดีโอรถไฟมาเลเซีย

เดินทางสู่มาเลเซียโดยรถไฟมาเลเซีย อีกทางเลือกหนึ่งของนักเดินทาง สามารถไปขึ้นรถได้ที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา