เกี่ยวกับเรา

ktmtickets.com เว็บไซต์แนะนำการนั่งรถไฟประเทศมาเลเซีย เพื่อเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซีย การเดินทางด้วยรถไฟมาเลเซียไปประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์

ktmtickets.com เชื่อมต่อระบบการจองตั๋วรถไฟมาเลเซีย กับ Baolau ผู้ให้บริการจองตั๋วเดินทางออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในเอเซีย เพื่อให้บริการนักเดินทางชาวไทยทุกท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟมาเลเซียเส้นทางต่าง ๆ ได้จองตั๋วรถไฟมาเลเซียล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเริ่มจองตั๋วรถไฟมาเลเซียได้แล้ว

ขอบคุณทุกท่านที่จองตั๋วผ่านระบบของเรา

ktmtickets.com