Kl Sentral – Padang Besar

ขบวนรถเวลาออกเวลาถึงระยะเวลา
EG942010:4516:335h 48m
EP927822:5004:185h 28m
EP928617:0522:345h 29m
EP927207:0812:415h 33m
EP927409:5015:235h 33m
EP927618:3100:045h 33m

** กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ **

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง kl sentral – Padang Besar