รถไฟมาเลเซีย

รถไฟมาเลเซีย  นักเดินทางชาวไทยเรียกว่า  “รถไฟ ETS มาเลเซีย” ให้บริการโดยการรถไฟแห่งมาเลเซีย ( KTM )  เป็นรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง ( 87 ไมล์/ชั่วโมง)  ปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถครอบคลุมประเทศมาเลเซีย  จากเหนือสุด – ใต้สุดของประเทศมาเลเซีย สามารถเดินทางด้วยรถไฟจากรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังพรมแดนประเทศไทยที่สถานี Padang Besar  และพรมแดนประเทศสิงค์โปร์ที่สถานี Gemas

ประเภทขบวนรถไฟ ETS มาเลเซีย

1. ETS GOLD – เป็นตั๋วรถไฟ ที่มีการบริการมาตรฐาน  ไม่มีของว่างบริการในขณะเดินทาง

2. ETS  Platinum  – เป็นรถไฟที่ใช้เวลาเดินทางได้เร็วกว่ารถ ETS Gold เพราะจะหยุดที่สถานีต่าง ๆ น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ETS Gold 

3. ETS Silver  – ใช้ได้กับรถไฟ ETS ที่เดินทางระหว่างเส้นทางกัวลาลัมเปอร์และอีโปะห์เท่านั้น ETS Silver มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทาง ETS Platinum และ ETS Gold แต่ใช้เวลาเดินทางนานกว่าเล็กน้อย  เพราะรถ ETS Silver จะหยุดทุกสถานีระหว่างเมืองกัวลาลัมเปอร์กับเมืองอิโปะห์

Kl Sentral. Malaysia
นักเดินทางรอขึ้นรถไฟ ETS ภายในสถานีรถไฟ Kl Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์

แผนที่เส้นทางรถไฟ ETS มาเลเซีย

เส้นทาง Padang Besar – Gemas

แผนที่เส้นทางรถไฟ ETS มาเลเซีย

ประเภทที่นั่งบนรถไฟขบวน ETS

1. Seat ( ที่นั่งชั้นธรรมดา มีที่นั่ง 4 แถว )

2.Business Seat ( ที่นั่งชั้นธุรกิจ มีที่นั่ง 3 แถว สามารถปรับเอนนอนได้สบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น จอ LCD ดูหนัง ทุกที่นั่ง / ฟรี Wifi เป็นต้น) ตั๋วรถไฟมีราคาสูง

ปัจจุบันรถไฟมาเลเซียได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซียจำนวนมาก เพราะเส้นทางรถไฟมีการเชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญต่าง ๆ  เช่น  Penang, Butterworth, Ipoh, Kuala Lumpur ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวก และตรงเวลา