Padang Besar – Kl Sentral

ขบวนรถเวลาออกเวลาถึงระยะเวลา
EG942515:5021:355h 45m
EP927713:4019:145h 34m
EP927307:3013:045h 34m
EP927509:3515:095h 34m
EP928311:0016:365h 36m
EP927916:4522:235h 38m

** กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ **

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง Padang Besar – Kl Sentral