kl sentral – butterworth

ขบวนรถเวลาออกเวลาถึงระยะเวลา
EG932218:0022:224h 22m
EP917208:0312:154h 12m
EP917613:3717:494h 12m
EP917815:5520:074h 12m
EP918020:1000:224h 12m
EP917411:0815:234h 15m

** กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ **

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง kl sentral – butterworth