Ipoh – Kl Sentral

ขบวนรถเวลาออกเวลาถึงระยะเวลา
ES905105:1007:512h 41m
EG902712:0214:402h 38m
EG902915:3018:082h 38m
EG902508:2211:002h 38m
EG903518:3521:132h 38m

** กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ **

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง Ipoh – kl sentral