Kl Sentral – Sungai Petani

ขบวนรถเวลาออกเวลาถึงระยะเวลา
EG942010:4515:204h 35m
EP927822:5003:084h 18m
EP927207:0811:334h 25m
EP927409:5014:154h 25m
EP927618:3122:564h 25m

** กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ **

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง kl sentral – Sungai Petani