Kl Sentral – Taiping

ขบวนรถเวลาออกเวลาถึงระยะเวลา
EG942010:4514:103h 25m
EG932218:0021:223h 22m
EP927822:5002:023h 12m
EP917613:3716:513h 14m
EP917815:5519:093h 14m
EP917208:0311:173h 14m
EP918020:1023:243h 14m
EP917411:0814:253h 17m
EP927207:0810:273h 19m
EP927409:5013:093h 19m
EP927618:3121:503h 19m

** กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ **

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง kl sentral – Taiping